Informacje
Poznaj istotne informacje dotyczące treści zawartych na stronie internetowej naszej szkoły


Niniejsza strona internetowa/witryna (www.spmanieczki.pl) ma charakter wyłącznie informacyjny. Witryny tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych u prawnych przedstawicieli szkoły. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje o cenach, nie stanowią zapewnienia.

Cała zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, zawarte w niniejszej witrynie zdjęcia i grafiki stanowią własność prawnych podmiotów, które są odpowiedzialne za tworzenie treści graficznych oraz tekstowych. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone. Ograniczenie odpowiedzialności właściciela witryny www.spmanieczki.pl
Właściciel witryny wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron/witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.
Grupa GALERIS DLA MEDIÓW INFORMACJE UŻYTE TECHNOLOGIE POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.galeris.pl