2 kwietnia 2021
ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO!Dziś Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. W ramach ogólnopolskiej akcji wsparcia, ubierzcie się dzisiaj w coś niebieskiego. Ale najpierw obejrzyjcie, przeczytajcie...To ważne!!!
https://dziecisawazne.pl/swiatowy-dzien-wiedzy-na-temat.../
https://www.youtube.com/watch?v=vzr5VjpHHW4
https://slideplayer.pl/slide/13957745/