UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol