11 września 2017
ZARZĄD RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Przewodniczący - Wojciech Fabisiak
Zastępca - Ewa Broniarz
Sekretarz - Natalia Kmieciak
Skarbnik - Arkadiusz Jenczak


Grupa GALERIS DLA MEDIÓW INFORMACJE UŻYTE TECHNOLOGIE POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.galeris.pl