4 września 2018
Twój aktualny plan lekcji


Klasy szkoły podstawowej

Klasa 1 - M. Nowakowska
Klasa 2 - R. Borowczyk
Klasa 3a - B. Wawrzyniak
Klasa 3b - E. Wesołek
Klasa 4 - D. Szulc
Klasa 5 - R. Stefaniak
Klasa 6 - W. Pawłowska
Klasa 7a - M. Karcz
Klasa 7b - J. Piasecka


Klasy gimnazjalne

Klasa 2a GIM - E. Mielcarek
Klasa 2b GIM - B. Bugajewska
Klasa 3a GIM - A. Kamiński
Klasa 3b GIM - T. Rosół

Grupa GALERIS DLA MEDIÓW INFORMACJE UŻYTE TECHNOLOGIE POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.galeris.pl