Grudzień 2017
Poznaj szkołę swoją i Twojego dziecka


1. Na mocy ustawy Prawo Oświatowe oraz Przepisów wprowadzających ustawę Prawo Oświatowe, od dn. 1 września 2017r. dotychczasowe 6-klasowe szkoły podstawowe staną się szkołami 8-klasowymi, a gimnazja będą likwidowane. W Gminie Brodnica podjęto decyzję, że oddziały gimnazjalne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Manieczkach zostaną umieszczone w Szkole Podstawowej im. Gen. J. Wybickiego w Manieczkach. Dzień 1 września 2017r. jest więc dniem początku nowej (choć tak naprawdę starej, bo 51-letniej) szkoły podstawowej.

2. Kilka danych statystycznych z naszej szkoły na dzień 1 września:
Uczniów – 265
Oddziałów – 13
Nauczycieli – 28
Pracowników administracji i obsługi – 10
Opiekunów dowozów szkolnych - 3

3.
Pracownicy szkoły
Grupa GALERIS DLA MEDIÓW INFORMACJE UŻYTE TECHNOLOGIE POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.galeris.pl