WRZESIEŃ 2018
Poznaj szkołę swoją i Twojego dziecka


Kilka danych statystycznych z naszej szkoły na dzień 1 września:
Uczniów – 233
Oddziałów – 12
Nauczycieli – 27
Pracowników administracji i obsługi – 9
Opiekunów dowozów szkolnych - 3

Czas pracy szkoły: 7.00 - 15.00
Czas lekcji: 8.30 - 14.50
Przerwy obiadowe: 12.00-12.15 i 13.00 - 13.15.
e-mail: sekretariat@spmanieczki.pl

3.
Pracownicy szkoły
Grupa GALERIS DLA MEDIÓW INFORMACJE UŻYTE TECHNOLOGIE POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.galeris.pl