Dokumenty
Wszystko dzięki czemu poznasz zasady funkcjonowania szkoły

Statut
Plan pracy szkoły
Szkolny program wychowawczy
Szkolny program profilaktyki
Instrukcja przebiegu sprawdzianu szóstoklasisty
Regulamin najlepszego ucznia

Grupa GALERIS DLA MEDIÓW INFORMACJE UŻYTE TECHNOLOGIE POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.galeris.pl