Dokumenty
Wszystko dzięki czemu poznasz zasady funkcjonowania szkoły

Statut
Regulamin najlepszego ucznia
Rozliczenie Rady Rodziców
Regulamin przewozów

Rekrutacja - Dziecko obwodowe, sześciolatek
Rekrutacja - Dziecko obwodowe, siedmiolatek
Rekrutacja - Dziecko spoza obwodu, sześciolatek
Rekrutacja - Dziecko spozaobwodu, siedmiolatek
Grupa GALERIS DLA MEDIÓW INFORMACJE UŻYTE TECHNOLOGIE POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.galeris.pl