Witamy na stronie naszej szkoły

OSZCZĘDZAMY W SKO

OSZCZĘDZAMY W SKO


20 marca 2013 roku nasza szkoła rozpoczęła współpracę z PKO Bankiem Polskim w ramach największego i najstarszego w Polsce programu edukacji finansowej – Szkolnych Kas Oszczędności, które od pokoleń zachęcają najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów.

Program jest przeznaczony dla uczniów od 6 do 13 roku życia. Aby przystąpić do programu wystarczy wypełnić OŚWIADCZENIE, które można pobrać u szkolnego opiekuna SKO lub w każdym oddziale PKO. Oświadczenie należy oddać szkolnemu opiekunowi SKO, od którego dziecko otrzyma książeczkę oszczędnościową, legitymację SKO i kod umożliwiający wgląd w stan oszczędności na stronie internetowej banku PKO.

Konto jest:

- bezpieczne – dzieci mają możliwość wypłaty pieniędzy z konta jedynie przez rodziców lub za pośrednictwem nauczyciela (każda wpłata i wypłata jest odnotowywana w książeczce oszczędnościowej, którą otrzymuje każdy uczestnik SKO);

- bezpłatne – za założenie i prowadzenie konta bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat;

- bardzo dobrze oprocentowane – 4,5% w skali roku do 2 500 zł, 2% od nadwyżki ponad 2 500 zł

Do tej pory, do programu przystąpiło 41 uczniów, którzy wspólnie zaoszczędzili już ponad 4 600 zł.

 

Szkolnym opiekunem SKO jest p. Renata Stefaniak