Witamy na stronie naszej szkoły

Federacja szkół

FEDERACJA SZKÓŁ IMIENIA JÓZEFA WYBICKIEGO 
I GENERAŁA  JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO

 

   Od 1988 roku (Walne Zebranie Konstytucyjne - 22 kwietnia) istnieje w Polsce Stowarzyszenie Miłośników Mazurka Dąbrowskiego. Ogółem stowarzyszenie zrzesza około 15 tysięcy członków. Pod patronatem stowarzyszenia działa Federacja Szkół imienia Józefa Wybickiego i generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Skupia około 50 szkół z całej Polski. Od momentu wznowienia swej działalności w 2004 roku należy do niej również nasza szkoła. Głównym celem federacji jest szerzenie patriotyzmu, co w dzisiejszych czasach nastawionych na konsumpcjonizm jest zadaniem trudnym. My jednak- jako uczniowie szkoły noszącej imię Generała Józefa Wybickiego, prawdziwego patrioty i wielkiego Polaka, czujemy się do tego szczególnie powołani.

   Według encyklopedii Larusse’a patriotyzm to „miłość Ojczyzny”. Okazujemy tą miłość pamiętając o narodowych tradycjach, polskiej historii, oddając cześć tym, którzy ginęli za naszą wolność, ale także w czasach pokoju, kiedy na szczęście nie musimy za Polskę ginąć, po prostu dla niej żyjąc. Wyraża się to w rzetelnym wykonywaniu codziennych obowiązków, uczciwości i działaniu na rzecz wspólnego dobra.

   Działając w federacji uczymy się szacunku i umiłowania Ojczyzny, by jakkolwiek wydawało się to trudne, umieć powiedzieć: ”zła czy dobra - moja Ojczyzna”.

Będąc członkami federacji już czterokrotnie przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w Międzynarodowych Zlotach Młodych Miłośników Mazurka Dąbrowskiego w Gdańsku. Program tych spotkań jest niezwykle bogaty. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić Będomin- jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego oraz miejsce w którym Wybicki spędził dzieciństwo, Sikorzyno- Gniazdo rodowe Wybickich. Zwiedzali też Gdańsk, Westerplatte, Oliwę i Malbork. Byli również w kościele św. Ignacego w Orunii, gdzie do mieszczącego się niegdyś gimnazjum uczęszczał patron naszej szkoły. Bardzo wartościowe są wszystkie prelekcje i seminaria oraz spotkania z weteranami walk o niepodległość.

   Współpracą z federacją zajmuje się w naszej szkole pani Marzena Karcz.