23 września
NOWA RADA RODZICÓWW poniedziałek 21 września na pierwszym zebraniu spotkała się nowa Rada Rodziców. Najważniejszym zadaniem było ukonstytuowanie się. Oto skład zarządu:
Przewodnicząca - Elżbieta Grygier
Zastępca - Paulina Popielewska
Sekretarz - Katarzyna Owsianna
Skarbnik - Jolanta Łajdych
Nowej RR życzymy owocnych prac, satysfakcji i sukcesów!