14 września 2018
NOWA RADA RODZICÓW!W miniony poniedziałek ustępująca Rada Rodziców złożyła sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Dyrektorzy, dziękując w imieniu całej społeczności szkolnej, wręczyli najbardziej aktywnym rodzicom kwiaty i listy gratulacyjne.
Potem już przystąpiono do wyborów nowej Rady Rodziców, która ukonstytuowała się następująco:
Przewodnicząca - P. Klaudyna Piotrowska,
Zastępca - P. Anna Leszczyńska,
Sekretarz - P. Jolanta Łajdych,
Skarbnik - P. Arkadiusz Jenczak.
Dziękujemy gorąco tym, którzy w minionym roku szkolnym pracowali w Radzie Rodziców i poświęcali swój czas dla naszej szkoły. Nowej Radzie życzymy co najmniej tylu pomysłów i zapału, ile mieli poprzednicy.