30 września 2019
EKOTYTKIProekologiczne działania pt. „ Panu plastikowi już podziękujemy - Ekotytki uszyjemy” odbyły się w klasach: VIII i VB w dniu 23 września br z inicjatywy pani Wiesławy Pawłowskiej oraz p. Doroty Cieślak. Uczniowie klasy piątej podczas lekcji wychowawczej gościli panią Martę Urban, która przekonała wszystkich, że szycie może być przyjemne i pożyteczne, a wykonanie ekotytki to ciekawe doświadczenie. Z kolei dzięki proekologicznemu zaangażowaniu rodziców pani Anety Marchlewskiej i pani Marioli Klemenczak, klasom VIII i IV zostały wręczone własnoręcznie uszyte ekotytki wielokrotnego użytku np. ze „ starych firanek” . Dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu i tym, którzy uwrażliwiają innych, aby dbać o ziemię, gdyż jak pisał Antoine de Saint - Exupery w „Małym księciu” Ziemia nie jest byle jaką planetą…”