Wojciech Kolańczyk
Beneficjent VIII Edycji Akademii Sportowej VEOLI


Sportowa Akademia Veolii to innowacyjny program edukacyjny, adresowany do utalentowanej młodzieży w wieku 14-18 lat, którego celem jest wsparcie rozwoju ich kariery sportowej.

Program ma na celu edukację w zakresie szeroko rozumianego marketingu sportowego, umiejętności współpracy z biznesem przy projektach sponsoringowych, podstaw public relations i zasad kontaktowania się z mediami w ramach kształtowania wizerunku sportowca. Program nie tylko dofinansowuje młodych sportowców, ale przede wszystkim przygotowuje ich do radzenia sobie w dorosłym życiu, zarówno trakcie kariery jak i po jej zakończeniu.