15 stycznia 2018
KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ.


6 listopada 2017 roku odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. Barbara Marciniak, uczennica klasy III B gimnazjum zakwalifikowała się do etapu rejonowego. Aby podejść do konkursu na tym etapie musiała wykonać projekt na wybrany temat. Basia opisała samorząd lokalny swojej gminy Brodnica, przedstawiła jego osiągnięcia, potrzeby i najbliższe plany. Gratulujemy udziału w finale rejonowym. Opiekę nad uczennicą sprawowała Pani Ewa Mielcarek.