18 stycznia 2021
WRÓCILI!!!WRÓCILI!!! Tak moglibyśmy skomentować dzisiejszy powrót do szkoły uczniów kl. I - III. Cieszyli się wszyscy - uczniowie, nauczyciele i pracownicy. Rodzice pewnie także! Kilka migawek z radosnej przerwy międzylekcyjnej...