10 stycznia 2019
WYJAZD NA ŁYŻWYWyjazd na łyżwy do Śremu zorganizowały Panie: D. Cieślak, M. Fabisiak - Homska i N. Kmieciak. Spora grupa adeptów łyżwiarstwa miała całe lodowisko dla siebie. Humory dopisały, kontuzje omijały, wyjazd zaliczamy więc do udanych.