13 października 2018
WYCIECZKA DO KONSTANTYNOWANauczyciele klas młodszych doskonale zdają sobie sprawę z tego, że najlepsza nauka jest wtedy, gdy łączy się z doświadczaniem, zabawą i przeżyciami. W związku z tym wychowawczynie klas I, II i III zorganizowały dla swoich uczniów wycieczkę edukacyjną w celu poznania naturalnego środowiska lasu podczas spaceru ścieżką edukacyjną. Jednym z ważnych celów wycieczki było także poznanie zwierząt lasów, pól i przestworzy w trakcie ciekawej lekcji przyrodniczej w Stacji Badawczej.