12 października 2018
NOWY SAMORZĄD SZKOLNYPaździernik to miesiąc wyborczy...w naszej szkole. W tym miesiącu bowiem wybieramy nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Tegoroczne wybory przebiegły spokojnie, a nasze nowe, uczniowskie władze ukonstytuowały się następująco:
Przewodnicząca - Ola Hołderna,
Zastępca - Oliwia Kołodziejczuk,
Skarbnik - Zuzanna Zastrożna,
Komisja Nauki - Andżelika Gac,
Komisja Estetyki - Olga Ptak,
Komisja Imprez - Dominik Rozmysłowski.
Życzymy wielu wspaniałych pomysłów i dobrej współpracy z nauczycielami!