16 maja 2018
WYCIECZKA DO KLUCZEWAUczniowie dwóch najmłodszych klas podczas wycieczki zwiedzali 100 – letnią chatę urządzoną w staropolskim stylu, poznawali tradycje, w których wyrastały pokolenia na wsi oraz uczestniczyli w pokazie przędzenia wełny. W kuźni obserwowali jak kuje się podkowy oraz prasowali żelazkiem „z duszą”. Dzieci miały okazję zapoznać się z pracą w gospodarskiej zagrodzie i karmić zwierzęta hodowlane oraz obserwować sposób pozyskiwania mleka i produktów mlecznych. Nie zabrakło też dobrej zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem starodawnego sprzętu sportowego i różnego rodzaju wózków. Wycieczka zakończyła się atrakcyjnym przejazdem bryczką oraz ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.