20 listopada 2017
ZEBRANIE RADY RODZICÓWZapraszamy Radę Rodziców na spotkanie w dn. 27 listopada o godz. 18-tej.