9 kwietnia 2018
GMINNY KONKURS CHEMICZNYGMINNY KONKURS CHEMICZNY przebiegał pod hasłem
,, Wewnętrzna budowa materii”.Brało w nim udział 14 uczniów z klas gimnazjalnych oraz 7 szkoły podstawowej w Iłówcu i Manieczkach. Poziom wiadomości i umiejętności uczestników był wysoki i wyrównany.
Najlepszą znajomością tematu wykazali się :
1. Marcelina Frąckowiak klasa 7a w Manieczkach
2. Karolina Łabęda 2a (gimnazjum) w Manieczkach
3. Kamil Kuliński 7b w Manieczkach.
GRATULUJEMY!