9 kwietnia 2018
GMINNY KONKURS CZYTANIA W JĘZYKACH OBCYCHGminne potyczki młodych poliglotów zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Manieczkach w dniu 6 kwietnia 2018 roku. W Konkursie Czytania w Językach Obcych na etapie gminnym rywalizowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brodnicy, Iłówcu naszej szkoły. Koordynatorem konkursu, zarówno etapu szkolnego, jak i gminnego była pani Dorota Cieślak, natomiast w komisji konkursowej zasiedli: angliści - pani Małgorzata Schulz , pani Justyna Piasecka oraz pan Robert Szydłowski, germaniści – pan Tadeusz Rosół, pani Hanna Bartecka i ponownie pan Robert Szydłowski. Po oficjalnym rozpoczęciu przez dyrektora szkoły pana Marcina Majsnera przystąpiono do zmagań konkursowych, które od początku przebiegały w sympatycznej atmosferze, pomimo małej tremy wśród występujących. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Według kryteriów oceniania ( poprawność językowa, płynność i intonacja oraz wrażenie ogólne) jury przyznało w kategorii język angielski I miejsce dla Aleksandra Jenczaka z Manieczek, II miejsce dla Oliwii Pawłowskiej również z Manieczek oraz III miejsce dla Tymoteusza Kurzaja z Brodnicy. W kategorii język niemiecki bezkonkurencyjna była Marcelina Frąckowiak z Manieczek, wyprzedzając koleżankę z klasy Dobrawę Małaszniak, a miejsce III przyznano Natalii Szynklewskiej z Iłówca. Na koniec dyrektor Marcin Majsner nie tylko nagrodził i wręczył dyplomy uczestnikom konkursu, a także zachęcił do jego kontynuacji w latach kolejnych.