5 kwietnia 2018
DYNGUŚNICY KL. I -II NA ULICACH ŚREMU28 marca uczniowie klas I i II uczestniczyli w barwnym korowodzie przygotowanym przez Muzeum Śremskie i poznali wiele nowych zwyczajów wielkanocnych z naszego regionu oraz obrzędów związanych z powitaniem wiosny.