26 kwietnia 2019


UNIWERSYTET MŁODEGO PRZYRODNIKA


Nasi młodzi studenci z kl. VI – VII biorący udział w projekcie z Uniwersytetem Przyrodniczym miniony piątek spędzili na kolejnych ciekawych zajęciach. Rozpoczęli je od warsztatów dotyczących komunikacji, następnie udali się do Katedry Chemii Wydziału Technologii Drewna UP, gdzie zbadali działanie zanieczyszczenia powietrza związkami siarki na zawartość chlorofilu w liściach i igłach oraz obserwowali działanie kwaśnych deszczy na rośliny. Na kolejnych warsztatach sprawdzali "Czy drewno ma peHa?" Najczęściej powtarzaną po zajęciach opinią były słowa „było fajnie”, co w ustach nastolatków niewątpliwie jest komplementem.