8 kwietnia 2020
JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Jesteśmy pewni, że podobnie jak my, często myślicie o szkole i powrocie do niej. Być może zastanawiacie się czasami, kiedy...to wszystko właściwie się zaczęło?
Prezentujemy Wam kilka fotografii z...początków...
foto nr 1 - 30 grudnia 1964r. Pan Jan Sławiński, Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wmurowuje Akt Erekcyjny..Towarzyszy mu m.in. Pan Jan Baier, Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły,
foto nr 2 - 29 sierpnia 1965r. - oddanie do użytku Szkoły Podstawowej - Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego,
foto nr 3 - harcerze wciągają flagę na maszt,
foto nr 4 - dziewczynki trzymają wstęgę przed głównym wejściem,
foto nr 5 - Przewodniczący Prezydium Gminnej Rady Narodowej Pan Piotr Wysocki otwiera uroczystość,
foto nr 6 - przecięcie wstęgi przez Pana Stanisława Furgała,sekretarza KW PZPR,
foto nr 7 - wręczenie kluczy do nowej szkoły kierownikowi Panu Jerzemu Okoniewskiemu,
foto nr 8 - okolicznościowy artykuł z "Głosu Wielkopolskiego" z 30 sierpnia 1965r.
Ciekawostki:
- rok szkolny 1965/66 przywitało...85 uczniów,
- obwód szkolny tworzyły miejscowości: Manieczki, Szymanowo, Boreczek i Górka - Odbudowa,
- w szkole funkcjonował również....Uniwersytet dla rodziców, w którym prowadzono zajęcia z psychologii, pedagogiki, medycyny i prawa rodzinnego,
- pierwszymi absolwentami nowej szkoły byli: Danuta Jakubiak, Grzegorz Podzerek, Tadeusz Sikora, Piotr Kałmuk, Józef Budzyń, Urszula Mikołajczak i Bronisława Marciniak.