30 kwietnia
WEEKEND ŚWIĄT MAJOWYCHWeekend Świąt Majowych: 1 maja - Święto Pracy, 2 maja - Dzień Flagi, 3 maja - Rocznica Konstytucji 3-go Maja! Zapraszamy do wspomnień z kronik szkolnych i klasowych...