22 kwietnia 2020
TELEWIZJA W MANIECZKACH OD...60 LAT!



Jak podają najstarsze kroniki szkolne, 17 stycznia 1960r. szkoła w Manieczkach ( mieszcząca się w starym budynku ) otrzymała w prezencie telewizor, cyt:
"17 stycznia odbyła się w naszej szkole nadzwyczajna uroczystość. Wojewódzki Związek Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług, który opiekuje się szkołą, ofiarował telewizor produkcji czeskiej "Astra". (...) Ponieważ szkoła jest nisko położona, trzeba było założyć antenę na wysokim, jedenastometrowym maszcie (...). O godz. 16.40 włączono telewizor. Przy otwarciu spiker zapowiedział o odbywającej się w szkole w Manieczkach uroczystości wręczenia telewizora"....