9 grudnia 2017
KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH


W dniach 19 – 20 grudnia 2017 roku odbędzie się KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH:

NIECH POPŁYNIE KOLĘDA
Wszystkich chętnych zapraszam do udziału

Natalia Kmieciak

Szczegóły i zapisy u Pani Natalii Kmieciak do 15.12.2017r


REGULAMIN KONKURSU KOLĘD

I. Informacje wstępne
1. Konkurs organizowany jest przez panią Natalię Kmieciak

II. Termin i miejsce konkursu
1. Konkurs odbędzie się w dniach 19.12.2017r. klasy VI – VII i gimnazjum, oraz 20.12.2017 r. klasy I – V SP od godziny 8:30 w świetlicy szkolnej
2. W przypadku małej ilości uczestników z obu grup wiekowych, konkurs odbędzie się w jednym dniu.

III. Cele konkursu
1. Prezentacja uzdolnionych uczniów
2. Promocja aktywności twórczej wśród dzieci
3. Promocja nowych talentów
4. Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień
5. Budzenie wiary we własne siły i talent
6. Promowanie zdrowej rywalizacji poprzez integrację
7. Promowanie utworów o tematyce zimowo – świątecznej

IV. Warunki uczestnictwa