3 grudnia 2018
ANDRZEJKI KL. I - IIIPod koniec listopada uczniowie klas I – III wzięli udział w Wieczorze Andrzejkowym, podczas którego wróżki przepowiadały im przyszłość oraz tradycyjnie lali wosk przez dziurkę od klucza. Dużą radość sprawiła im wróżba z butów, z której dowiedzieli się, kto z nich pierwszy się ożeni lub wyjdzie za mąż.
Podczas wieczoru były też zabawy taneczne, które zakończyły się słodkim poczęstunkiem.