8 czerwca 2018
KONKURS "KTO TY JESTEŚ"W maju uczniowie wszystkich klas młodszych wzięli udział w konkursie plastycznym promującym postawy patriotyczne, który miał popularyzować wiedzę o symbolach narodowych oraz zainteresowanie Ojczyzną, jej pięknem i bogactwem.
Uczniowie rozwinęli własną wyobraźnię i aktywność plastyczną przygotowując bardzo ciekawe prace. Komisja konkursowa wyróżniła 5 prac i przyznała 3 miejsca.
Na konkursowym podium stanęli:
na miejscu I – Oskar Leśniczak
na miejscu II – Agata Bladocha
III miejsce zdobył - Cezary Mizera
Wyróżnienia za swoje prace otrzymali:
Michał Matysiak, Zuzia Porada, Marysia Wesołek, Wojtek Broniarz, Wojtek Kucharczyk.
Gratulujemy zwycięzcom i uczniom wyróżnionym
oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne prace.