4 czerwca 2018
KONKURS "UMIEM UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY"Konkurs „ Umiem udzielać pierwszej pomocy” odbył się 28 maja. Adresowany był głównie do młodzieży gimnazjalnej. Wzięło w nim udział 9 uczestników z klas III.
Wokół nas często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Aby zminimalizować skutki tragicznych zdarzeń, wypadków, pożarów, powodzi itp. należy wyposażać uczniów w praktyczne umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych, kształtować w nich gotowość do działania i niesienia pomocy innym.
Niezmiernie ważne znaczenie w ratowaniu poszkodowanych mają właśnie osoby przygodne. Często o dalszych losach decydują pierwsze minuty pomocy. Warto więc znać podstawowe zasady działania podczas wypadków, na tyle, aby pomagać, a nie szkodzić. Tym celom miał właśnie służyć zorganizowany konkurs. Pierwsza część polegała na rozwiązaniu testu z przykładowymi zadaniami ratownika. W drugiej , zmierzyła się z zaaranżowanymi sytuacjami wymagającymi szybkiej reakcji.
Gimnazjaliści wykazali się dużą wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Laureatami zostali:
I miejsce: Daria Jankowska
II miejsce: Justyna Owczarz
III miejsce : Mikołaj Stawny.