27 marca 2018
REKRUTACJA - LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCHLista dzieci zakwalifikowanych do szkoły na rok szkolny 2018/2019 znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole.