23 marca 2018
SPOTKANIA Z POLICJĄSPOTKANIA Z POLICJĄ
W dniach 15 i 19 marca uczniowie klas V-VII SP oraz II-III gimnazjalnych wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym ze st. asp. Krzysztofem Tomaszewskim z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Śremie. Klasy młodsze edukowano w zakresie odpowiedzialności za czyny zabronione, a starsza młodzież realizowała elementy programu „ Dwie strony sieci”. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie skutków niefrasobliwych zachowań wśród młodzieży i ich odpowiedzialności prawnej. Policjanci dużo uwagi poświęcili m.in. naruszaniu zasad współżycia społecznego ( łamanie regulaminu, Statutu szkoły),naruszaniu godności innych osób ( w tym nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych), ubliżaniu, obrażaniu czy nękaniu, stosowaniu substancji psychoaktywnych. Szczególną uwagę uczniów skierowali na temat rozpowszechnionego wśród nastolatków zjawiska cyberprzemocy. Obecna na spotkaniu młodzież została poinformowana jakie zachowania uznawane są za cyberprzemoc. Policjanci uświadomili uczniom, że przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych to przestępstwo regulowane prawem karnym. Uczniowie dowiedzieli się jakie kary za poszczególne formy cyberprzemocy zawarte są w Kodeksie Karnym. Policjant podkreślił, że wprowadzenie art. 190a do Kodeksu karnego, uznającego cyberprzemoc, jak i stalking w Polsce za czyn zabroniony, zakończyło okres bezkarności osób posługujących się internetem w celach nękania innych osób. Przypomniał, że kontakty z ludźmi na portalach społecznościowych rządzą się pewnymi zasadami. Należy dbać o to, żeby nie ujawniać swoich danych osobowych, ani nie przesyłać dalej cudzych e-maili, nie podawać w sieci danych innej osoby bez jej zgody. W przypadku, gdy ktoś stanie się ofiarą przemocy w sieci, należy działać w swojej obronie i zgłosić ten fakt odpowiednim instytucjom (np. szkoła i policja ) oraz osobom, które mogą udzielić pomocy: (rodzice, pedagog szkolny, nauczyciel). Policjant zapewnił, że w Internecie nie ma anonimowości i każdy sprawca cyberprzemocy może ponieść poważne konsekwencje za swoje czyny. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.