18 czerwca 2019
GALA STYPENDYSTÓWDziś w naszej szkole odbyła się uroczystość, podczas której mieliśmy okazję wręczyć różnego rodzaju wyróżnienia:
- stypendia naukowe i sportowe,
- wyróżnienia za działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu,
- nagrody za prowadzenie sklepiku szkolnego,
- wyróżnienia za działalność w Samorządzie Szkolnym,
- nagrody dla najlepszych sportowców,
- dyplomy za pracę w pocztach sztandarowych,
- wyróżnienia za najwyższe wyniki podczas egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty.
Ponadto klasy ósme i gimnazjalne odczytały charakterystyki klas "na wesoło", a potem pożegnały nauczycieli i wychowawców. Całość prowadziła w profesjonalny sposób Pani Magdalena Fabisiak - Homska, a nad stroną techniczną czuwali Kuba Wesołek i Olek Jenczak.